28 Mar

Ubezpieczenie samochodu, rzecz bardzo ważna.

Kupno samochodu to poważna inwestycja, która często wiąże się z wcześniejszym długotrwałym oszczędzaniem. Sam zakup samochodu to właściwie początek. Trzeba również pamiętać o kosztach utrzymania samochodu, o wielu obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielach pojazdów mechanicznych. Jednym z nich jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a innymi na przykład rejestracja pojazdu. Z każdym obowiązkiem związany jest pewien koszt. Część kosztów, chociażby ubezpieczeń da się obniżyć, część niestety jest stała. Czytaj dalej